Maria Nowak

Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego

O mnie

Zainteresowania naukowe: prawo rzymskie, papirologia prawnicza, historia starożytna, historia prawa

Temat rozprawy doktorskiej, obronionej 10 stycznia 2012 roku: τὴν διαθήκην ἐποίησα γράμμασιν Ἑλ̣λ̣η̣νικοῖς Testamenty a inne sposoby rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci w późnym prawie rzymskim – projekt zrealizowany w ramach grantu promotorskiego (0305/B/H03/2010/38)

Pełnione funkcje: