Maria Nowak

Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego

Attestations

http://romanbastards.wpia.uw.edu.pl/